Τεστ Δυσλεξίας, Τεστ Λόγου και Ομιλίας

online Τεστ Συμπτωμάτων

 

Τεστ Δυσλεξίας, Τεστ Λόγου και Ομιλίας, Τεστ Διάσπασης Προσοχής,Τεστ Δυσκολιών του Κινητικού Συντονισμού

Δωρεάν και άμεση ενημέρωση για ενδεχόμενες ενδείξεις δυσκολιών μέσα από το Αυτοματοποιημένο Online Σύστημα Συμπτωμάτων των ikid. Στην σύντομη έκθεση που θα δείτε αμέσως μετά από την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου θα λάβετε μια ένδειξη για το αν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις δυσκολιών ή όχι και πως τα ikid μπορούν να σας βοηθήσουν.

Η έκθεση που θα λάβετε δεν αποτελεί διάγνωση αλλά μια σύντομη αξιολόγηση συμπτωμάτων που παραπέμπει σε ενδείξεις για πιθανές δυσκολίες.

Τεστ Δυσλεξίας

Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο αποτελείται από 27 multiple-choice  ερωτήσεις και ελέγχει τις δεξιότητες 5 βασικών τομέων, στις οποίες φαίνεται  να εμφανίζουν ελλείμματα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και δυσλεξία.Τεστ Δυσλεξίας, Τεστ Λόγου και Ομιλίας Η  δυσλεξία είναι μια διαταραχή που ανιχνεύεται στη διάρκεια της Α΄ τάξης του  δημοτικού σχολείου, οπότε το ερωτηματολόγιο θα πρέπει να μην συμπληρώνεται από τους γονείς παιδιών προσχολικής ηλικίας.

Έναρξη

Τεστ Διάσπασης Προσοχής

Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο αποτελείται από 25 multiple-choice  ερωτήσεις με στόχο την ανίχνευση συμπτωμάτων που θα πληρούν τα  κριτήρια για ΔΕΠ-Υ (Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/  Υπερκινητικότητα).Τεστ Δυσλεξίας, Τεστ Λόγου και Ομιλίας Το ερωτηματολόγιο αφορά σε συμπεριφορές παιδιών  ηλικίας 7 ετών και άνω. Κάθε απάντηση θα πρέπει να ερμηνεύεται σύμφωνα με τη χρονολογική ηλικία του παιδιού.

Έναρξη

Τεστ Λόγου και Ομιλίας

Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο αποτελείται από multiple-choice  ερωτήσεις και αποτελεί μια σύντομη αξιολόγηση συμπτωμάτων για πιθανές  δυσκολίες στην ανάπτυξη του λόγου και της ομιλίας.Τεστ Δυσλεξίας, Τεστ Λόγου και Ομιλίας Το τεστ αυτό έχει  επιμεληθεί το National Institute on Deafness and Other Communication  Disorders. Το ερωτηματολόγιο είναι κατάλληλο για χρήση σε παιδιά ηλικίας 18 μηνών μέχρι 7 ετών. Αρχικά επιλέξτε το εύρος ηλικίας μέσα στο οποίο ανήκει η ηλικία του παιδιού σας (π.χ. Εάν το παιδί σας είναι 4 ετών και 2 μηνών, επιλέξτε το εύρος ηλικίας 4-5 ετών). Στη συνέχεια διαβάστε προσεκτικά την κάθε ερώτηση κι απαντήστε με «ναι» ή με «όχι»

18-23 μηνών 2-3 ετών3-4 ετών4-5 ετών5-6 ετών6-7 ετών

Τεστ Δυσκολιών του Κινητικού Συντονισμού

Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο αποτελείται από 15 multiple-choice  ερωτήσεις και αποτελεί μια σύντομη αξιολόγηση συμπτωμάτων για πιθανές  δυσκολίες στον κινητικό συντονισμό.Τεστ Δυσλεξίας, Τεστ Λόγου και Ομιλίας Το τεστ αυτό έχει επιμεληθεί από το  Alberta Children’s Hospital Decision Support Research Team και έχει  σταθμιστεί σε πληθυσμό στον Καναδά και την Αγγλία. Το ερωτηματολόγιο είναι κατάλληλο για χρήση σε παιδιά ηλικίας 5-15 χρονών.

5-8 ετών8-10 ετών10-15 ετών

M-CHAT, Online Ερωτηματολόγιο για τον Αυτισμό

To M-CHAT αποτελεί ένα επικυρωμένο ανιχνευτικό εργαλείο που αξιολογεί τον κίνδυνο ενός παιδιού να παρουσιάζει Διαταραχή του Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) και αφορά παιδιά ηλικίας 16 με 30 μηνών. Ο βασικός στόχος του M-CHAT είναι να μεγιστοποιήσει την ευαισθησία, δηλαδή να ανιχνεύσει όσο το δυνατό περισσότερες περιπτώσεις ΔΑΦ. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό ψευδώς θετικών περιπτώσεων, δηλαδή παιδιών που βαθμολογούνται θετικά στο Μ-CHAT αλλά τελικά δεν διαγιγνώσκονται με ΔΑΦ. Τεστ Δυσλεξίας, Τεστ Λόγου και Ομιλίας To Τροποποιημένο Ερωτηματολόγιο για τον Αυτισμό σε Νήπια (The Modified Checklist for Autism in Toddlers – M-CHAT; Robins, Fein, & Barton, 1999) διατίθεται χωρίς χρέωση για κλινική, ερευνητική και εκπαιδευτική χρήση. Υπάρχουν δυο επίσημες ιστοσελίδες: το Μ-CHAT και το σχετικό υλικό διατίθενται στα www.firstsigns.org και http://www2.gsu.edu/~wwwpsy/faculty/robins.htm.

Έναρξη Ερωτηματολογίου