Νοητική Υστέρηση (infographic)

Η Νοητική Υστέρηση είναι μία διαταραχή η οποία εμφανίζεται πριν από την ηλικία των 18 ετών και προϋποθέτει δείκτη νοημοσύνης κάτω από 70.