Η προσέγγισή μας

 
Πιστεύουμε στον κανόνα “Η διάγνωση οδηγεί τη θεραπεία”. Στόχος της επιστημονικής μας ομάδας είναι να κατανοήσει τι προκαλεί τα συμπτώματα του παιδιού σας και στη συνέχεια να σας βοηθήσει να επιλέξετε την καταλληλότερη τεκμηριωμένη θεραπεία.

Αναγνωρίζουμε τις διαφορετικές “σφαίρες” της ζωής του παιδιού σας – στο σπίτι, στο σχολείο, στις φιλίες του – και ότι τα προβλήματα σε μια περιοχή μπορεί να επηρεάσουν την άλλη. Στόχος μας είναι η βελτίωση σε κάθε μία από αυτές τις “σφαίρες”.

Το πρόγραμμα ikid προσφέρει στα παιδιά τις ευκαιρίες που τους αξίζουν. Μέσω της χρήσης εφαρμογών και ασκήσεων σε υπολογιστές καθώς και εξειδικευμένο υλικό επιτυγχάνεται μια ευχάριστη εμπειρία μάθησης και ανάπτυξης των δεξιοτήτων τους. Τα ikid παρέχουν εξατομικευμένη παρέμβαση προσαρμοσμένη στις ανάγκες κάθε παιδιού.

Πρωταρχικός μας στόχος είναι να παρέμβουμε στην δυσκολία, και να χτίσουμε πάνω στις δεξιότητες και ικανότητες του παιδιού σας. Έτσι, θα υπερνικήσουμε τις δυσκολίες και θα ενισχύσουμε το δυναμικό του παιδιού σας.

Η διεπιστημονική ομάδα των ikid αποτελείται από λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, Ψυχολόγους, Ειδικούς παιδαγωγούς, Παιδοψυχίατρο και Αναπτυξιολόγο.