Τα στάδια ανάπτυξης του Παιδιού μέχρι 5 ετών (infographic)

Τα πρώτα πέντε χρόνια της ζωής του παιδιού είναι η πιο σημαντική περίοδος ανάπτυξης των σωματικών, γνωστικών, κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων του. Παρακάτω μπορείτε να δείτε τα στάδια ανάπτυξης του παιδιού από τα 2 μέχρι τα 5.

 

στάδια ανάπτυξης