Συμβουλές Διδασκαλίας για παιδιά και ενήλικες με αυτισμό (Β’ μέρος )

Συμβουλές Διδασκαλίας για παιδιά και ενήλικες με αυτισμό. Οι καλά ενημερωμένοι και εκπαιδευμένοι δάσκαλοι και θεραπευτές δημιουργούν ένα σωστό και αποτελεσματικό περιβάλλον για τη διδασκαλία και την παρέμβαση στον αυτισμό.

αυτισμό

  Μερικά αυτιστικά παιδιά και ενήλικες μπορούν να τραγουδήσουν καλύτερα από ό, τι μπορούν να μιλήσουν. Μπορούν να ανταποκριθούν καλύτερα αν οι λέξεις και φράσεις δοθούν σε αυτά τραγουδιστά. Μερικά παιδιά με ακραία ευαισθησία στον ήχο θα ανταποκριθούν καλύτερα αν ο ειδικός – γονέας τους μιλά ψιθυριστά.

  Μερικά μη λεκτικά παιδιά και ενήλικες δεν μπορούν να επεξεργαστούν οπτικά και ακουστικά ερεθίσματα την ίδια στιγμή. Δεν μπορούν να δουν και να ακούσουν την ίδια στιγμή. Για το λόγο αυτό το παιδί δεν θα πρέπει να κληθεί να κοιτάξει και να ακούσει την ίδια στιγμή. Θα πρέπει να δίνεται είτε μια οπτική είτε μια ακουστική εργασία. Το νευρικό τους σύστημα δεν είναι αρκετά ώριμο ώστε να μπορεί να επεξεργάζεται ταυτοχρόνως ερεθίσματα οπτικά και ακουστικά.

   Τα μεγαλύτερα παιδιά και οι ενήλικες με αυτισμό, αναπτύσσουν ιδιαίτερα την αίσθηση της αφής. Μπορούν να μάθουν ευκολότερα το αλφάβητο με τη χρήση πλαστικών γραμμάτων τα οποία μπορούν να αγγίζουν. Μπορούν να εξοικειωθούν με το καθημερινό τους πρόγραμμα εάν αγγίζουν ένα αντικείμενο λίγο πριν επιδοθούν σε μια συγκεκριμένη δραστηριότητα. Για παράδειγμα, δώστε τους να κρατούν ένα κουτάλι 15 λεπτά πριν από το φαγητό ή ένα αυτοκινητάκι λίγα λεπτά πριν μπουν στο αυτοκίνητο.

  Μερικά παιδιά και ενήλικες με αυτισμό θα μάθουν πιο εύκολα τη χρήση ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή εάν το πληκτρολόγιο του έχει τοποθετηθεί κοντά στην οθόνη. Αυτό επιτρέπει στο άτομο να βλέπει ταυτόχρονα το πληκτρολόγιο και την οθόνη.

  Παιδιά και ενήλικες με προβλήματα ομιλίας, θα είναι ευκολότερο να συνδέσουν λέξεις με εικόνες αν δουν τη λέξη έντυπη και μια εικόνα. Μερικά άτομα δεν κατανοούν γραμμικά σχέδια, γι ‘αυτό συνιστάται να χρησιμοποιούνται πραγματικά αντικείμενα και φωτογραφίες πρώτα. Η εικόνα και η λέξη πρέπει να είναι στην ίδια πλευρά της κάρτας.

  Ορισμένα αυτιστικά άτομα δεν γνωρίζουν ότι η ομιλία χρησιμοποιείται για την επικοινωνία. Η εκμάθηση γλωσσών μπορεί να διευκολυνθεί με γλωσσικές ασκήσεις προώθησης της επικοινωνίας. Αν το παιδί ζητά ένα ποτήρι, τότε να του δώσετε ένα ποτήρι. Αν το παιδί ζητά ένα πιάτο, ενώ θέλει ένα ποτήρι, να του δώσετε ένα πιάτο. Το άτομο πρέπει να μάθει ότι όταν μιλάει, συγκεκριμένα πράγματα θα συμβούν. Είναι πιο εύκολο για ένα άτομο με αυτισμό να μάθει ότι τα λόγια του είναι λάθος αν η λανθασμένη λέξη έχει ως αποτέλεσμα το εσφαλμένο αντικείμενο.

  Ορισμένα αυτιστικά άτομα δεν καταλαβαίνουν ότι το ποντίκι του υπολογιστή κινεί το βέλος στην οθόνη. Μπορούν να μάθουν πιο εύκολα αν ένα βέλος σε εικόνα που μοιάζει ακριβώς με το βέλος στην οθόνη είναι κολλημένο πάνω στο ποντίκι.

  Η γενικευμένη διδασκαλία είναι συχνά ένα πρόβλημα για τα παιδιά με αυτισμό. Για να διδαχθεί ένα παιδί ότι δεν τρέχει κατά μήκος του δρόμου, πρέπει να διδάσκεται σε πολλές διαφορετικές θέσεις. Αν διδάσκεται μόνο σε μία τοποθεσία, το παιδί θα νομίζει ότι ο κανόνας εφαρμόζεται μόνο σε μία συγκεκριμένη θέση.

  Ένα κοινό πρόβλημα είναι ότι ένα παιδί μπορεί να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει την τουαλέτα σωστά στο σπίτι, αλλά αρνείται να τη χρησιμοποιήσει στο σχολείο. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε αδυναμία να αναγνωρίσει την τουαλέτα.

  Οι δυσκολίες στο φαγητό είναι ένα κοινό πρόβλημα. Σε μερικές περιπτώσεις το παιδί μπορεί να είναι προσκολλημένο σε μια λεπτομέρεια που προσδιορίζει ένα συγκεκριμένο τρόφιμο (ετικέτα ή χρώμα). Δοκιμάστε να βάλετε διαφορετικό φαγητό στην ήδη αγαπημένη συσκευασία του παιδιού.


ΠΗΓΗ: www.autism.com