Προσαρμογή και πρόοδος στο σχολείο. Προτάσεις και συμβουλές

Προσαρμογή και πρόοδος στο σχολείο. Τα χαρακτηριστικά της εισόδου ενός παιδιού στο σχολείο είναι :

Πρώτη εμπειρία παρατεταμένης απομάκρυνσης από το σπίτι.

Μεταφορά από ένα κλειστό, προβλέψιμο, δομημένο και προστατευμένο σύστημα-πλαίσιο σε ένα ανοιχτό, απρόβλεπτο, πολύπλοκο και χαοτικό στο μυαλό του παιδιού.

Το παιδί για πρώτη φορά μένει μόνο του ανάμεσα σε άγνωστα πρόσωπα.

Δημιουργία έντασης και αντίδρασης που κυμαίνεται από περιστασιακή απροθυμία μέχρι και σχολική φοβία.

πρόοδος στο σχολείο

Οι παράγοντες που επηρεάζουν την αντίδραση του παιδιού στο σχολείο:

 • Προσωπικότητα παιδιού
 • Βαθμός ωριμότητας
 • Προηγούμενες εμπειρίες με άλλα παιδιά
 • Εξοικείωση με τη ζωή του νηπιαγωγείου (θετική πρώτη επαφή)
 • Ενθάρρυνση και προετοιμασία από γονείς
 • Σχολική Ετοιμότητα . Είναι η επάρκεια του παιδιού να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του περιβάλλοντος και προϋποθέτει :
 • Σχολικές γνώσεις-ικανότητες
 • Φυσική υγεία
 • Αυτοπεποίθηση
 • Κοινωνική επάρκεια
 • Συμβολή του υπόλοιπου περιβάλλοντος-ευθύνη ευρύτερης κοινότητας στη διαμόρφωση σχολικά έτοιμων παιδιών
 • Προσδοκίες και ικανότητες δασκάλων
 • Οικογενειακές αξίες και ανατροφή-διαπαιδαγώγηση

Η μελέτη και η απόδοση των μαθητών

Μια από τις βασικότερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές, στη καθημερινότητά τους, είναι πώς θα μάθουν να είναι λειτουργικοί στη μελέτη τους, ώστε η προσπάθεια τους να έχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
Ο σωστός προγραμματισμός του χρόνου σας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για αποδοτική μελέτη. Ένας σωστός προγραμματισμός πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:

 • Σχεδιασμό χρονοδιαγράμματος εβδομάδας
 • Σχεδιασμό χρονοδιαγράμματος ημέρας

Μερικές προτάσεις και συμβουλές για τους γονείς

 • Η συμμετοχή των γονέων επηρεάζει θετικά το ενδιαφέρον των μαθητών για τη μελέτη, αυξάνει την πιθανότητα ολοκλήρωσης των εργασιών και βελτιώνει την ποιότητά τους. Επίσης, ο τύπος της υποστήριξης τους, καθώς μεγαλώνει το παιδί, αλλά και η παρουσία του γονέα είναι σημαντική σε όλες τις ηλικίες.
 • Οι γονείς θα πρέπει να δείχνουν στα παιδιά τους πόσο πολύ εκτιμούν την προσπάθεια που κάνουν και να παρέχουν θετικά μηνύματα όταν τελειώνουν την εργασία τους. Θα πρέπει να αποφεύγουν το συνεχή έλεγχο της εργασίας των παιδιών τους και τη μη αναγκαία διόρθωση λαθών.
 • Καθιέρωση μιας οικογενειακής ρουτίνας για συζήτηση για το σχολείο και τη σημασία της μάθησης.
 • Προγραμματισμός της μελέτης. Βοηθάμε τα παιδιά να οργανώνουν, να σχεδιάζουν, να θέτουν προτεραιότητες.
 • Εξασφαλίζουμε χρόνο που θα αφιερώνεται στην επικοινωνία με τα παιδιά πέρα από τη βοήθεια στα μαθήματα. Επίσης, αφιερώνουμε χρόνο στα παιδιά για αθλητισμό και ψυχαγωγία, ανεξάρτητα από την απόδοσή τους στη μελέτη.
 • Παρέχουμε την κατάλληλη υποστήριξη, ανάλογα με τις ανάγκες του μαθητή.
 • Αποφεύγουμε τις υπερβολικές διορθώσεις γιατί μειώνουν τα κίνητρα και την αυτοεκτίμηση.
 • Έμφαση στην επιτυχία και στην καλή προσπάθεια. Ένας καλός κανόνας είναι να παρέχουμε τουλάχιστον 3 επιβραβεύσεις για κάθε διόρθωση – παρατήρηση.
 • Ενθαρρύνουμε τη σύγκριση με την προηγούμενη δουλειά του παιδιού και όχι με την δουλειά των άλλων.
 • Ακούμε τα παράπονα και τις απογοητεύσεις του παιδιού. Εάν θυμώσουμε και νευριάσουμε, αυτό θα αυξήσει τη ματαίωση του παιδιού και το δικό σας άγχος. Μια καλή αρχική ερώτηση θα ήταν «Με ποιο τρόπο μπορώ να σε βοηθήσω;».
 • Αν κρίνουμε ότι δε μπορούμε να βοηθήσουμε το παιδί μας ή η εμπλοκή με τη μελέτη διαταράσσει τη σχέση μας μαζί του, η βοήθεια από άλλο πρόσωπο μπορεί να είναι η λύση.

Όταν το παιδί προσπαθεί, με διάφορες δικαιολογίες, να αποφύγει τη μελέτη.
Θα πρέπει να ερευνούμε και να βρίσκουμε την αιτία της αποφυγής και :

 • Κάνουμε τα λεγόμενα « Συμβόλαια κανόνων», μια συμφωνία με το παιδί γραπτή ή προφορική, για την υπενθύμιση και τήρηση κανόνων που αφορούν τη μελέτη.
 • Βοηθάμε το παιδί να θέτει μικρούς βραχυπρόθεσμους στόχους, οι οποίοι σταδιακά θα επεκτείνονται. Διάλειμμα και ενθάρρυνση μετά την επίτευξη του στόχου.
 • Ενισχύουμε και επιβραβεύουμε την κατάλληλη συμπεριφορά κατά τη μελέτη και αποφεύγουμε την εμπλοκή σε συγκρούσεις, γκρίνιες και απειλές.
 • Αναγκαία η ανάπτυξη ενός συστήματος επικοινωνίας ανάμεσα στους γονείς και τον εκπαιδευτικό.
 • Εάν το παιδί συναντά δυσκολίες στην κατανόηση της γραπτής έκφρασης, προσπαθήστε άλλο τρόπο επικοινωνίας (π.χ. οπτικό ή ακουστικό).
 • Μειώνουμε τις πληροφορίες υπογραμμίζοντας τα σημαντικά σημεία.
 • Ζητάμε από το παιδί να διαβάσει δυνατά τις οδηγίες ή να μας τις εξηγήσει πριν προχωρήσει.

Φτιάξτε το σκηνικό

1. Οργανωθείτε
Να έχετε κοντά τα απαραίτητα υλικά για τη μελέτη των παιδιών. Για να αποφύγετε το ψάξιμο σε συρτάρια, διαμορφώστε ένα χώρο, κοντά στο χώρο μελέτης του παιδιού, όπου θα φυλάσσονται τα απαραίτητα εφόδια και υλικά για τη μελέτη στο σπίτι.

2. Βελτιστοποιήστε το περιβάλλον
Να είστε ευέλικτοι ως προς το χώρο μελέτης του παιδιού. Δεν ισχύει για όλα τα παιδιά ότι δουλεύουν καλύτερα αν κάθονται σε ένα γραφείο, σε ένα ήσυχο δωμάτιο: Ρωτήστε το παιδί σας, πώς του αρέσει να διαβάζει – ξαπλωμένο στο
πάτωμα, καθισμένο στο κρεβάτι ή στο τραπέζι της κουζίνας κατά τη διάρκεια της ετοιμασίας του δείπνου. Ενώ η τηλεόραση σχεδόν πάντα αποσπά την προσοχή, η μουσική είναι ένας «ευπρόσδεκτος θόρυβος» για πολλά παιδιά.

3. Τακτοποιήστε το χώρο
Απομακρύνετε ό,τι δεν σχετίζεται με την παρούσα εργασία. Όταν το παιδί επιστρέφει σπίτι πανικόβλητο λόγω των εργασιών που έχει στα διάφορα μαθήματα, ηρεμήστε το, βοηθώντας το να επικεντρωθεί σε ένα αντικείμενο/μάθημα κάθε φορά.

4. Χρησιμοποιήστε ένα πλάνο
Χρησιμοποιήστε ένα πλάνο μελέτης για να καταγράφετε τις εργασίες. Εξασφαλίστε ότι οι εργασίες για το σπίτι φτάνουν στο σπίτι, διδάσκοντας στο παιδί να τις καταγράφει όπως δίνονται από το δάσκαλο. Ένα φύλλο εργασιών αποτελεί ένα χώρο για την καταγραφή των εργασιών. Το παιδί μπορεί να ανατρέχει στο φύλλο στο τέλος κάθε ημέρας, για να επιβεβαιώνει ότι τα απαιτούμενα υλικά και βιβλία είναι στην τσάντα του.

5. Σημειώστε
Σώστε χρήσιμες ιστοσελίδες στο διαδίκτυο. Αυτές οι ιστοσελίδες, χωρισμένες ανάλογα με το αντικείμενο, μπορούν να βοηθήσουν το παιδί με εργασίες και σχέδια έρευνας. Επιπλέον όφελος: προκειμένου να βρει τη σωστή πληροφορία, το παιδί πρέπει πρώτα να κατανοήσει τι είναι αυτό που χρειάζεται να μάθει. Έτσι, κάνει το πρώτο βήμα για να λύσει το πρόβλημα.

6. Φτιάξτε μια βιβλιοθήκη
Μια βιβλιοθήκη στο σπίτι είναι μια ανεκτίμητη πηγή βοήθειας για τη μελέτη. Μια μικρή βιβλιοθήκη με υλικά αναφοράς (κατάλληλα για την ηλικία του παιδιού λεξικά και κανονικά λεξικά, εγκυκλοπαίδειες, άτλαντες, ημερολόγια,
ξενόγλωσσα λεξικά) είναι μια εύχρηστη πηγή
πληροφοριών για το παιδί.

Χαρακτηριστικά παιδιών στη συμπεριφορά μέσα στην τάξη ανάλογα με την σχολική βαθμίδα.

Στάδιο 1ο : Προσχολική έως Β’ τάξη δημοτικού

 • Συμμορφώνονται, είναι πρόθυμοι να ευχαριστήσουν τους δασκάλους
 • Μικρό διάστημα προσοχής, κουράζονται εύκολα
 • Κουνιούνται συνέχεια
 • Απαιτούν συνεχή επίβλεψη
 • Παραβιάζουν κανόνες γιατί τους ξεχνάνε
 • Επομένως είναι αναγκαίο οι κανόνες και οι διαδικασίες να τους μεταφερθούν ξεκάθαρα , να γίνεται πρακτική εξάσκηση , να ενισχύονται.

Στάδιο 2ο : Γ’ εώς ΣΤ’ τάξη δημοτικού

 • Σταδιακά ανεξαρτητοποιούνται, αλλά ενδιαφέρονται ακόμη για την προσοχή και την στοργή των δασκάλων
 • Αντιδρούν ικανοποιητικά σε συγκεκριμένους ενισχυτές
 • Κατανοούν την ανάγκη για κανόνες και αποδέχονται συνέπειες
 • Τους αρέσει να συμμετέχουν στη διαδικασία οριοθέτησης των κανόνων
 • Γνωρίζουν ποια είναι τα όριά τους κάθε φορά

Επομένως είναι αναγκαίο να επαναλαμβάνονται οι κανόνες συνέχεια και να υπάρχει συνέπεια και σταθερότητα στην εφαρμογή τους.


Πηγές

http://www.e-psychologist.gr
Ιατροπαιδαγωγικό κέντρο 6ου τομέα