Οι επικοινωνιακές δεξιότητες του παιδιού ανά ηλικία, μέχρι 7 ετών

επικοινωνιακές δεξιότητες

0-3 3-6 6-9 9-12
 • Τρομάζει από δυνατούς ήχους.
 • Γυρίζει το κεφάλι προς την κατεύθυνση του ομιλητή.
 • Παράγει βραχνούς ήχους και φωνήεντα.
 • Κοιτάει τον ομιλητή.
 • Εκφέρει ήχους σαν απάντηση στον ομιλητή.
 • Εκφέρει ήχους χαράς και πόνου.
 • Ξεκινά από μόνο του φωνητικό παιχνίδι (γουργούρισμα, ελαφρύ γέλιο..)
 • Ο τόνος και η προσωδία ποικίλουν
 • Μιμείται οικείους ήχους.
 • Κατανοεί χειρονομίες των γονιών του.
 • Εξετάζει αντικείμενα, μέλη της οικογένειας, εικόνες όταν ονομάζονται.
 • Σταματάει μία συμπεριφορά όταν του λένε “όχι”.
 • Επαναλαμβάνει ήχους όπως /m/, /p/, /n/, /t/, /d/.
 • Παράγει ήχους σε άλλο άτομο.
 • Εκφέρει διαφορετικούς ήχους για πείνα, θυμό, ευχαρίστηση.
 • Αρχίζει να κατονομάζει ονόματα και αντικείμενα.
 • Γυρίζει όταν φωνάζουν το όνομα του.
 • Δίνει αντικείμενα όταν του ζητηθούν.
 • Κάνει παλαμάκια ή χαίρεται κουνώντας το χέρι.
 • Αρθρώνει τους περισσότερους ήχους της ομιλίας του.
 • Κάνει χειρονομίες ή βγάζει ήχους όταν χρειάζεται κάτι.
 • Απευθύνεται στους άλλους σωματικά (χτυπάει ελαφρά, σπρώχνει, τραβάει…)

 

12-18 (1,6 μηνών) 18-24 (2 χρονών) 24-30 (2, 6 μηνών) 30-36 (3 χρονών)
 • Δείχνει 1-3 μέρη του σώματος όταν ερωτηθεί.
 • Δείχνει αντικείμενα όταν του τα ονομάζουν.
 • Απαντά σε ερωτήσεις τι, ποιος, ποιο.
 • Δείχνει ότι αντιλαμβάνεται την επικοινωνία των άλλων είτε δημιουργώντας βλεμματική επαφή, ή μιλώντας τους, ή επαναλαμβάνοντας κάποια λέξη που έχει ήδη ειπωθεί.
 • Χρησιμοποιεί προτάσεις με προσωδία, μιμείται κάποιες λέξεις.
 • Χρησιμοποιεί μεμονωμένες λέξεις (3-20 λέξεις).
 • Διαμαρτύρεται με το να λέει “όχι”, να κινείται μακρυά, να κουνάει το κεφάλι του ή να παγώνει στη θέση του.
 • Χρησιμοποιεί τυπικές λέξεις “γεια’.
 • Δείχνει αντικείμενα όταν τα θέλει.
 • Λέει “όλο/όλα” για να ζητήσει περισσότερα.
 • Προειδοποιεί χρησιμοποιώντας χειρονομίες / ήχους.
 • Καταλαβαίνει περίπου 300 λέξεις.
 • Ανταποκρίνεται στις χωρικές έννοιες “μέσα” και “πάνω”.
 • Ανταποκρίνεται όταν ονομάζονται εικόνες.
 • Δείχνει 5 μέρη του σώματος.
 • Απαντά σε ναι- όχι ερωτήσεις κουνώντας το κεφάλι του.
 • Παράγει λέξεις με δομή σύμφωνο- φωνήεν- σύμφωνο.
 • Λέει 50 λέξεις.
 • Συνδυάζει λέξεις για να φτιάξει φράσεις των δύο λέξεων.
 • Κατονομάζει οικεία αντικείμενα.
 • Χρησιμοποιεί εντολές (π.χ φύγε) ή κτητικά (π.χ δικό μου).
 • Καταλαβαίνει περίπου 500 λέξεις.
 • Ακολουθεί απλές εντολές (π.χ κάτσε εδώ, φέρε το σε μένα).
 • Ακολουθεί σειρά από δύο σχετικές εντολές (π.χ σήκωσε την μπάλα και δώστη μου).
 • Ίσως παραλείπει κάποια τελικά σύμφωνα ή αντικαθιστά σύμφωνα με κάποια άλλα (π.χ β αντί για δ).
 • Λέει 200 λέξεις.
 • Απαντά σε ερωτήσεις τι/ που.
 • Χρησιμοποιεί κάποιους κανόνες ενικού- πληθυντικού (π.χ το μήλο- τα μήλα).
 • Ρωτά βασικές ερωτήσεις (π.χ ο μπαμπάς φεύγει;).
 • Καταλαβαίνει περίπου 900 λέξεις.
 • Δείχνει εικόνες με αντικείμενα και περιγράφει τη χρήση τους (π.χ δείξε μου με τι τρώω).
 • Γνωρίζει το μεγάλο – μικρό.
 • Γνωρίζει αντωνυμίες τρίτου προσώπου αυτός – αυτή.
 • Αρθρώνει τα φωνήματα /p/, /m/, /n/.
 • Λέει 500 λέξεις.
 • Ρωτάει απλές ερωτήσεις με το τι/που (π.χ τι είναι αυτό;).
 • Αναφέρεται στον εαυτό του χρησιμοποιώντας το όνομα του.
 • Χρησιμοποιεί αντωνυμίες εγώ, εμένα, δικό μου.

 

36-42 (3, 6 μηνών) 42-48 (4 χρονών) 48-54 (4, 6 μηνών)
 • Καταλαβαίνει περίπου 1200 λέξεις.
 • Καταλαβαίνει διπλές εντολές (π.χ βάλε το ποτήρι σου στο τραπέζι και κλείσε την τηλεόραση).
 • Καταλαβαίνει τις έννοιες μπροστά – πίσω.
 • Χρησιμοποιεί τα τελικά σύμφωνα τις περισσότερες φορές.
 • Λέει 800 λέξεις.
 • Χρησιμοποιεί ομαλούς παρελθοντικούς χρόνους.
 • Ξεκινάει με ρωτήσεις τι, πως, γιατί και πόσο.
 • Καταλαβαίνει 1500-2000 λέξεις.
 • Ανταποκρίνεται σε τρεις εντολές.
 • Αρθρώνει /b/, /d/, /g/, /k/, /i/.
 • Λέει 1000 λέξεις.
 • Εκφράζει κάποιες κοινές αναλογίες.
 • Λέει για το τι πρόκειται να επακολουθήσει.
 • Παίζει με τις λέξεις (π.χ φτιάχνει δικές του προτάσεις με ομοιοκαταληξία).
 • Καταλαβαίνει 2000 – 2500 λέξεις.
 • Αντιλαμβάνεται τις έννοιες “ ανάμεσα, πάνω από, κάτω από’
 • Δεν αρθρώνει κάποια συμφωνικά συμπλέγματα.
 • Λέει 1500 λέξεις.
 • Παράγει κτητικές αντωνυμίες με συνέπεια (π.χ είναι το γάλα μου).
 • Αρχίζει να χρησιμοποιεί σπάνιους τύπους πληθυντικού αριθμού (π.χ το βέλος – τα βέλη)

 

54-60 (5 χρονών) 60-72 (6 χρονών) 72-84 ( 7 χρονών)
 • Καταλαβαίνει 2500 – 2800 λέξεις.
 • Αντιλαμβάνεται τις έννοιες “βαρύ- ελαφρύ, δυνατά – απαλά, ίδιο – διαφορετικό’
 • Δεν αρθρώνει σωστά κάποια δύσκολα συμφωνικά συμπλέγματα.
 • Λέει 2000 λέξεις.
 • Παράγει σύνθετες προτάσεις (π.χ πήγαμε στο κατάστημα και αγοράσαμε γάλα).
 • Χρησιμοποιεί μόρια “δεν, θα”
 • Διηγείται οικείες ιστορίες χωρίς να χρειάζεται ακολουθεί εικόνες.
 • Καταλαβαίνει 13.000 λέξεις περίπου.
 • Καταλαβαίνει τις έννοιες “χθες- αύριο, λιγότερο – περισσότερο, λίγα – πολλά, αρκετά – μερικά, πριν – μετά- τώρα”
 • Αρθρώνει όλα τα φωνήματα της ελληνικής γλώσσας πριν ενταχθεί στην πρώτη δημοτικού.
 • Καταλαβαίνει το αντίθετο της έννοιας αναφοράς (π.χ το αντίθετο του ζεστός είναι…)
 • Δηλώνει ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα σε αντικείμενα.
 • Χρησιμοποιεί όλες τις αντωνυμίες με συνέπεια.
 • Χρησιμοποιεί τον υπερθετικό βαθμό.
 • Καταλαβαίνει 20.000 – 26.000 λέξεις.
 • Καταλαβαίνει τα λάθη στο λόγο κάποιου άλλου.
 • Αντιλαμβάνεται τις έννοιες του χρόνου.
 • Καταλαβαίνει τις εποχές του χρόνου και τι κάνουμε στην κάθε μία.
 • Χρησιμοποιεί κάποιες εκφράσεις “αργκό’ που είναι προφανείς.
 • Χρησιμοποιεί κανόνες συγκριτικού – υπερθετικού βαθμού.
 • Χρησιμοποιεί παθητική φωνή.

 


Πηγές

 • Allen, K.E., Marotz, L. (1989). Developmental profiles. Albany, NY: Delmar.
 • Dunst, C.J. A clinical and educational manual for use with the Uzgiris and Hunt.
 • Scales of InfantPsychological Development, Austin TX: PRO-ED.
 • Dukes, M.K.(1980). Developmental assessment for the severely handicapped. Austin, TX:  PRO-ED.
 • Gard, A.,Gilman, L., & Gorman, J. (1983). Speech language development chart( 2nd ed). Austin, TX: PRO-ED.
 • Johnson- Martin, N.Jens, K.G., & Attermeier, S.M( 1986). The Carolina curriculum for hand icapped infants amd infants at risc. Baltimore: Brookes
 • Venn, J.J., Serwatka, T.S., & Anthony, R.A (1980). Scale of social development.
 • Tulsa, OK: Modern Education Comporation.