Μύθοι & πραγματικότητα για τις Μαθησιακές δυσκολίες


Μύθος Πραγματικότητα
Οι  Μαθησιακές Δυσκολίες δεν αποτελούν  ειδική εκπαιδευτική ανάγκη. Οι μαθησιακές δυσκολίες είναι  εξ’ ορισμού πραγματικές και δεν είναι ένα επιστημονικό δημιούργημα. Τα άτομα που αντιμετωπίζουν Μαθησιακές Δυσκολίες, μετά από πρόσφατες έρευνες που έγιναν, εμφανίζουν νευρολογικές διαφορές στην λειτουργία του εγκεφάλου.
Ο μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες  έχουν χαμηλή νοημοσύνη. Τα παιδιά με Μαθησιακές  Δυσκολίες έχουν  τουλάχιστον <<φυσιολογική>> νοημοσύνη. Κάποια από αυτά έχουν υψηλή νοημοσύνη, ενώ άλλα βρίσκονται στο κατώτερο όριο του  φυσιολογικού.
Οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες  δεν  μπορούν να  μάθουν. Μακροχρόνιες μελέτες και έρευνες έχουν δείξει ότι οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες μπορούν όχι μόνο να μάθουν αλλά και να επιτύχουν σε ακαδημαϊκό επίπεδο σπουδών. Αυτό που σίγουρα χρειάζονται είναι εξατομικευμένη εκπαίδευση, προσαρμοσμένη στις ανάγκες κάθε ατόμου, με στόχο την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των δυσκολιών τους.
Οι  Μαθησιακές Δυσκολίες  είναι αποτέλεσμα ανεπαρκούς διδασκαλίας. Ένα  παιδί  έχει Μαθησιακές Δυσκολίες , όχι λόγω ακατάλληλης διδασκαλίας αλλά λόγω εγγενών δυσκολιών. Εάν όμως το πρόγραμμα διδασκαλίας έχει τις κατάλληλες υποδομές είναι εφικτή η διευκόλυνση της μάθησης του μαθητή με Μαθησιακές Δυσκολίες .
Οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες  είναι απλά τεμπέληδες. Υπάρχει η εντύπωση ότι οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες είναι τεμπέληδες και αδιάφοροι, γεγονός που δεν είναι αληθές. Οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες  χρειάζονται επιπλέον χρόνο για να μπορέσουν να  διεκπεραιώσουν μια εργασία.
Ο μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες  αντιμετωπίζουν προβλήματα μόνο στα μαθήματα του σχολείου. Οι επαναλαμβανόμενες αποτυχίες οδηγούν στην ανάπτυξη κοινωνικών και συναισθηματικών δυσκολιών των μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες.
Οι Μαθησιακές Δυσκολίες  ξεπερνιούνται με τον καιρό. Οι Μαθησιακές Δυσκολίες  δεν  εξαλείφονται με το χρόνο. Αυτό που  παρατηρείται είναι ότι σε κάθε ηλικία,  η ένταση και ο τρόπος εκδήλωσης διαφέρουν.
Οι Μαθησιακές Δυσκολίες  θεραπεύονται. Οι Μαθησιακές Δυσκολίες δε θεραπεύονται.  Υπάρχουν ωστόσο διάφοροι μέθοδοι αποκατάστασης θεραπείας, που βελτιώνουν την μαθησιακή ικανότητα.