Μα γιατί δεν μπορείς να το μάθεις επιτέλους; Το έχουμε διαβάσει τόσες φορές;

Πολλές οικογένειες σήμερα αναθέτουν το διάβασμα του παιδιού τους (ενισχυτική διδασκαλία) σε παιδαγωγούς είτε στο σπίτι, είτε στο φροντιστήριο. Πολλοί γονείς αναλαμβάνουν οι ίδιοι αυτή την εργασία. Για ποιόν λόγο όμως κάποιες προσπάθειες αποτυγχάνουν;

Ενισχυτική διδασκαλία είναι απλά η επανάληψη του διδακτικού υλικού που ένας μαθητής δεν κατάφερε να το αφομοιώσει, με την ελπίδα ότι αυτό θα συμβεί τη δεύτερη φορά.

Αν στο παιδί σας λειτουργεί θετικά η επανάληψη, αυτό σημαίνει ότι ενδείκνυται η ενισχυτική διδασκαλία προερχόμενη είτε από κάποιον παιδαγωγό είτε από τους ίδιους τους γονείς.

Αν όμως το παιδί δεν ανταποκρίνεται καθόλου με τη μέθοδο της επανάληψης ή τα αποτελέσματα είναι προσωρινά τότε σίγουρα το παιδί δεν μπορεί να βοηθηθεί μέσω αυτής της διδασκαλίας.

Σε αυτή την περίπτωση το πιθανότερο είναι να υπάρχουν βαθύτερες αδυναμίες του παιδιού σε γνωστικό επίπεδο οι οποίες εμποδίζουν την μάθηση δια της μεθόδου της επανάληψης. Κατά συνέπεια όσες φορές και αν επαναληφθεί το διδακτικό υλικό το αποτέλεσμα είναι μέτριο και προσωρινό και αυτό που προκαλεί είναι απλά εκνευρισμό και απογοήτευση σε παιδιά και γονείς.

(Μα γιατί δεν μπορείς να το μάθεις επιτέλους;;; Το έχουμε διαβάσει τόσες φορές;;;)
“Δυστυχώς είναι σαν να προσπαθούμε να μάθουμε σε ένα παιδί την προπαίδεια ενώ δεν έχει πλήρως κατανοήσει ακόμα… την έννοια του αριθμού!!”

Σε αντίθεση, τα προγράμματα ειδικής αγωγής, όπως το πρόγραμμα ikid, αναλύουν τη ρίζα του προβλήματος και αναπτύσσουν τις γνωστικές δεξιότητες που είναι υπεύθυνες για την ανάγνωση, τη γραφή και τα μαθηματικά όπως και για την μετέπειτα ακαδημαϊκή εκπαίδευση του παιδιού.

Τι και ποιές είναι αυτές οι γνωστικές δεξιότητες;

Οι γνωστικές δεξιότητες είναι υπεύθυνες για την επεξεργασία και αφομοίωση κάθε είδους πληροφορίας που λαμβάνουμε.
Στις βασικές γνωστικές δεξιότητες περιλαμβάνονται η ακουστική επεξεργασία, η οπτική επεξεργασία, η μακροπρόθεσμη μνήμη, η λογική, η βραχυπρόθεσμη μνήμη, ή προσοχή και η ταχύτητα επεξεργασίας.

Στο σχεδιάγραμμα παρακάτω φαίνεται καθαρά πως λειτουργεί ο μηχανισμός μάθησης του εγκεφάλου μας.


 

Όλες οι πληροφορίες επεξεργάζονται αυτόματα από τις δεξιότητες ακούσιας επεξεργασίας του εγκεφάλου(με μπλε). Σε περίπτωση που η πληροφορία είναι γνωστή ο εγκέφαλος την επεξεργάζεται και απλά την αποθηκεύει.

Σε περίπτωση που η πληροφορία είναι νέα χρειάζεται βαθύτερη επεξεργασία (πορτοκαλί δεξιότητες) ώστε να γίνει κατανοητή και να αποθηκευτεί. Εάν κάποιο από αυτά τα “γρανάζια” υστερεί τότε η επεξεργασία και κατ΄επέκταση η γνώση είναι πιο δύσκολο να επιτευχθεί.

Τι κάνει το πρόγραμμα ikid…

  • Εξατομικευμένη και στοχευμένη προσέγγιση προσαρμοσμένη στις ανάγκες κάθε παιδιού ξεχωριστά.
  • Εντοπισμός με ακρίβεια των αδυναμιών των γνωστικών δεξιοτήτων που προκαλούν μαθησιακές δυσκολίες.
  • Εξειδικευμένες ασκήσεις που στοχεύουν στην ενίσχυση όλων των βασικών γνωστικών δεξιοτήτων.
  • Γρήγορα και μόνιμα αποτελέσματα καθώς τα προβλήματα αντιμετωπίζονται σε βάθος και όχι προσωρινά.

Σε εσάς ποιος τύπος εκπαίδευσης ταιριάζει;;