Κοχλιακά εμφυτεύματα για βρέφη και νήπια (Μέρος 2ο)

Child_Hearing_Test_Audiologist

Κοχλιακά εμφυτεύματα για βρέφη και νήπια (Μέρος 2ο): Η θεραπεία στα βρέφη και τα νήπια
Οι ειδικοί, οι οποίοι πραγματοποιούν τις πρώιμες παρεμβάσεις, έχουν ένα σημαντικό ρόλο στην προσαρμογή των κοχλιακών εμφυτευμάτων, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε παιδιού, καθώς επίσης και με την ανάπτυξη των ακουστικών στόχων και των στόχων σχετικά με τον λόγο και την ομιλία του βρέφους.

Προσαρμογή των κοχλιακών εμφυτευμάτων
Οι ακοολόγοι, οι οποίοι εργάζονται πάνω στην εμφύτευση των κοχλιακών εμφυτευμάτων σε παιδιά, είναι εκπαιδευμένοι στον εντοπισμό των συμπεριφορικών αντιδράσεων βρεφών και νηπίων. Ακόμα και έτσι, η διαδικασία της προσαρμογής – δηλαδή, η ρύθμιση των ηλεκτρικών εισόδων κάθε μέρους του κοχλιακού εμφυτεύματος – δεν είναι σαφώς εύκολη, γρήγορη και χωρίς λάθη. Ο ρόλος του λογοθεραπευτή βασίζεται σημαντικά στη σχέση που αναπτύσσει με τον ακοολόγο: η δική σας συνεισφορά θα είναι μεγάλη, όπως και η αντίστοιχη δική τους, καθώς θα διευκολύνει την επίτευξη των επικοινωνιακών στόχων σας.
Μπορείτε να βοηθήσετε στην αρχική συνάντηση για την εφαρμογή, τονίζοντας τις οδηγίες που έχουν δοθεί από το κέντρο στο οποίο πραγματοποιήθηκε η εμφύτευση και ενθαρρύνοντας τους γονείς να μελετήσουν τον οδηγό χρήσης του εμφυτεύματος. Τα περισσότερα αντίστοιχα κέντρα απαιτούν συχνές συναντήσεις κατά τη διάρκεια του πρώτου χρόνου μετά την εμφύτευση. Τυπικά, η πρώτη συνάντηση γίνεται 3 έως 4 εβδομάδες μετά το χειρουργείο και διαρκεί περίπου 2 ώρες. Οι επόμενες συναντήσεις πραγματοποιούνται περίπου δύο εβδομάδες αργότερα από την αρχική συνάντηση, ενώ στη συνέχεια ένα μήνα μετά την ενεργοποίηση σε μηνιαία βάση για περίπου έξι μήνες. Τους επόμενους έξι μήνες, οι συναντήσεις με τους ειδικούς γίνονται λιγότερο συχνές, ενώ από το δεύτερο χρόνο και έπειτα πραγματοποιούνται κάθε έξι μήνες μέχρι το παιδί να ξεκινήσει το σχολείο.

Αρχικοί ακουστικοί στόχοι
Για τα βρέφη και τα νεαρά νήπια, μέρος των συναντήσεων μπορεί να γίνει, όταν το παιδί κάθεται σε ένα ψηλό κάθισμα ή σε ένα κάθισμα δραστηριοτήτων. Με αυτό τον τρόπο, τα υπερδραστήρια παιδιά μπορούν να μείνουν ήρεμα, καθώς και να μεγιστοποιήσουν το βαθμό προσοχής τους, με αποτέλεσμα να μπορέσετε να πραγματοποιήσετε το «τυπικό» κομμάτι της θεραπείας.

Οι αρχικοί θεραπευτικοί σκοποί μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • Το παιδί αναμένεται να ανταποκρίνεται με συνέπεια σε ακουστικά ερεθίσματα.
  -Χρησιμοποιήστε δραστηριότητες, όπως το παζλ και τα αυτοκόλλητα.
  -Ξεκινήστε με ακουστικά/οπτικά ερεθίσματα έως ότου οι αντιδράσεις του παιδιού να είναι συνεπείς.
  -Χρησιμοποιήστε ποικιλία ερεθισμάτων, από φωνήεντα μέχρι συνδυασμό συμφώνων/φωνηέντων, αλλά και ολόκληρες λέξεις.
  -Χρησιμοποιήστε μόνο ακουστικά ερεθίσματα, όταν οι αντιδράσεις του παιδιού είναι συνεπείς.
 • Το παιδί αναμένεται να διακρίνει τους αντίθετους ήχους.
 • Κάντε χρήση κλειστού συνόλου λέξεων, αλλά και εικόνες.
 • Κάντε χρήση των ακουστικών/οπτικών ερεθισμάτων, μέχρι οι απαντήσεις να είναι συγκροτημένες.
 • Κάντε χρήση μεγάλων αντιθέσεων μεταξύ των ερεθισμάτων (π.χ. ο ήχος της κίνησης ενός λαγού σε αντίθεση με τον ήχο ενός αεροπλάνου)

Παραδείγματα αρχικών στόχων σχετικών με την ομιλία και το λόγο:

 • Το παιδί αναμένεται να παράγει κανονικό βάβισμα. Τα περισσότερα βρέφη με απώλεια ακοής και τουλάχιστον ηλικίας 12 μηνών, είναι κοντά στην παραγωγή προκανονικού βαβίσματος ή προσεγγίζουν το συνδυασμό συμφώνου/φωνήεντος.
 • Να προφέρει με συνέπεια φωνήεντα ή παρατεταμένα φωνήεντα.
 • Να παράγει οπτικά σύμφωνα όπως /b/, /p/, /m/ σε ακολουθία από τα /t/, /d/, /n/.
 • Nα παράγει συνδυασμούς φωνηέντων/συμφώνων και να τους αναπαράγει.
 • Να κάνει χρήση σύνθετων συνδυασμών, όπως οι δίφθογγοι.
  -Το παιδί αναμένεται να ονομάσει αντικείμενα και να ζητήσει κάτι σχετικά με αυτά.
  -Να κάνει χρήση ενός τυπικού σετ παιχνιδιών και να ονομάσει τα αντικείμενα.
  -Να παράγει σύντομες εκφορές λόγου, από μία έως τρεις λέξεις.

Αναμφίβολα, η συνεργασία με τους γονείς και τα παιδιά, τα οποία παρουσιάζουν πρόοδο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας απόκτησης ενός ή δύο κοχλιακών εμφυτευμάτων είναι συναρπαστική. Εάν αποτελεί την πρώτη αντίστοιχη εμπειρία στα πλαίσια του επαγγέλματός σας, θα γίνετε μέρος μιας ομάδας και θα έχετε τη δυνατότητα να συνεργαστείτε με ειδικούς, οι οποίοι έχουν μεγαλύτερη εμπειρία. Οι παρατηρήσεις σας, η συνεισφορά σας και η υποστήριξη σας θα είναι πολύτιμες.


Πηγές:
http://www.asha.org/Publications/leader/2009/090616/f090616a.htm
Spencer, L., J., (2009), «Cochlear Implants in Infants and Toddlers : Are SLPs Ready for This Growing Trend?», The ASHA Leader.