ΕΡΕΥΝΑ: Η Ηλικία της μητέρας και ο Κίνδυνος Ανάπτυξης Αυτισμού

Κίνδυνος Ανάπτυξης Αυτισμού

Η Ηλικία της μητέρας και ο Κίνδυνος Ανάπτυξης Αυτισμού. Οι ερευνητές που ασχολούνται με το φάσμα του αυτισμού μελετούν τη σχέση μεταξύ της ηλικίας των γονέων και του κινδύνου ανάπτυξης αυτισμού επειδή η σχέση αυτή παρέχει σημαντικές ενδείξεις για τους παράγοντες που οδηγούν στην ανάπτυξη του. Για παράδειγμα, όταν ο γονέας βρίσκεται σε μεγαλύτερη ηλικία αυτό μπορεί να επιφέρει μεγαλύτερη έκθεση σε τοξικές χημικές ουσίες. Οι μητέρες που έχουν μεγαλύτερη ηλικία έχουν αυξημένο κίνδυνο να παρουσιάσουν επιπλοκές κατά τη διάρκεια της κύησης, και είναι πιθανότερο να φέρουν γενετικές αλλαγές που μπορεί να επηρεάσουν την ανάπτυξη του εμβρύου.

Η κατανόηση αυτών των παραγόντων κινδύνου και των σχετικών βιολογικών διεργασιών μπορούν να καθοδηγήσουν την περαιτέρω έρευνα για την κατανόηση, την πρόληψη και τη θεραπεία του αυτισμού. Ωστόσο, οι ειδικοί συμφωνούν ότι ο κίνδυνος που συνδέεται με οποιαδήποτε από αυτές τις καταστάσεις είναι περιορισμένος και πιθανόν περιλαμβάνει έναν συνδυασμό με άλλους παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο.
Και ενώ πολλές μελέτες έχουν επιβεβαιώσει ότι οι μεγαλύτεροι σε ηλικία πατέρες έχουν ελαφρώς αυξημένο κίνδυνο να αποκτήσουν παιδί που να πάσχει από τη διαταραχή του αυτισμού, τα ευρήματα για τις μεγαλύτερες σε ηλικία μητέρες διαφοροποιούνται.

Για να αποκτήσουν μια σαφέστερη εικόνα, οι ερευνητές στην “International Collaboration for Autism Registry Epidemiology (iCARE)” διεξήγαγαν μια έρευνα, με τη χρήση διαφόρων στατιστικών μεθόδων, όλων των μελετών σχετικών με την ηλικία της μητέρας και τον κίνδυνο ανάπτυξης αυτισμού που διεξάγεται τα τελευταία 20 χρόνια. Η ανάλυση αυτή είναι μια στατιστική προσέγγιση της επανεξέτασης των αποτελεσμάτων διαφόρων μελετών με σκοπό να αποκτήσουν μια σαφέστερη εικόνα των συνδυασμένων αποτελεσμάτων τους. Αυτή καθώς και άλλες έρευνες της iCare που αφορούν σε περιβαλλοντικούς παράγοντες κινδύνου επιχορηγούνται από τον Οργανισμό “Autism Speaks”. (Στο πλαίσιο αυτό, η λέξη «περιβάλλον» αναφέρεται σε οποιαδήποτε επιρροή πέρα από τη γενετική προδιάθεση, συμπεριλαμβανομένης της γονικής ηλικίας και των επιπλοκών κατά τον τοκετό, κλπ.).

Μετά τον αποκλεισμό μελετών που δεν διαθέτουν επαρκείς πληροφορίες για μια αξιόπιστη ανάλυση, οι ερευνητές επέλεξαν 16 δημοσιευμένες έρευνες που περιλάμβαναν 25.687 περιπτώσεις σχετικά με τη διαταραχή του φάσματος του αυτισμού (ASD) και πάνω από 8,6 εκατομμύρια θέματα που δεν σχετίζονταν με τη διαταραχή του φάσματος του αυτισμού (ASD).

Διαπίστωσαν ότι, κατά μέσο όρο, ο κίνδυνος για μία μητέρα 35 ετών να αποκτήσει παιδί με αυτισμό ήταν περίπου 50 τοις εκατό υψηλότερος από ότι για μια μητέρα μεταξύ 20-30 ετών. Αυτός ο αυξημένος κίνδυνος, που είναι σχετικά χαμηλός, παρέμεινε ακόμα και όταν οι ερευνητές έλαβαν υπόψη τους παράγοντες όπως η ηλικία του πατέρα. Αντίθετα, υπήρχε μικρή διαφορά στα ποσοστά κινδύνου μεταξύ των μαμάδων ηλικίας 20 ετών και των μαμάδων ηλικίας 25 έως 29 ετών. Την έκθεση αυτή μπορεί να την αναζητήσει κάποιος στο διαδίκτυο πριν από τη δημοσίευσή της στην έκδοση Μαΐου του περιοδικού American Academy of Child and Adolescent Psychiatry.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι η ηλικία που γίνεται κάποιος γονέας έχει αυξηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη τις τελευταίες δεκαετίες, και η σχέση μεταξύ της ηλικίας των γονέων και της ανάπτυξης του αυτισμού μπορεί να σχετίζεται άμεσα με την αυξανόμενη επικράτηση του αυτισμού κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες.

Είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι «ο κίνδυνος» δεν έχει την ίδια σημασία με την «αιτία», υποστηρίζει ο Michael Rosanoff, αναπληρωτής Διευθυντής στη δημόσια έρευνα για την υγεία και την επιστημονική επανεξέταση. “Παρόλο που η μελέτη αυτή δείχνει ότι οι μητέρες μεγαλύτερης ηλικίας έχουν αυξημένο κίνδυνο να αποκτήσουν ένα παιδί με αυτισμό, η ηλικία της μητέρας αποτελεί μόνο ένα μέρος μιας ευρύτερης εικόνας, όπου, σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες, μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο για την ανάπτυξη του αυτισμού.”

Μετάφραση από: http://www.autismspeaks.org