ΕΡΕΥΝΑ: Εγκυμοσύνη, πυρετός και Αυτισμός

πυρετός και Αυτισμός

ΕΡΕΥΝΑ: Εγκυμοσύνη, πυρετός και Αυτισμός. Σύμφωνα με μια πρόσφατα δημοσιευμένη έρευνα οι μητέρες που θυμούνται ότι είχαν πυρετό κατά τη διάρκεια της κύησης είχαν τις διπλάσιες πιθανότητες να βρίσκεται το παιδί στο φάσμα του αυτισμού από ότι οι μητέρες που θυμούνται πως δεν παρουσίασαν πυρετό. Ωστόσο, οι μητέρες εκείνες που ανέφεραν ότι ακολούθησαν φαρμακευτική αγωγή για τη μείωση του πυρετού τους δεν παρουσίασαν αυξημένο κίνδυνο.

Τα νέα ευρήματα παρουσιάζονται στο διαδίκτυο στην Εφημερίδα για τον Αυτισμό και τις Αναπτυξιακές Διαταραχές. Τα νέα αυτά ευρήματα προέρχονται από μία μεγαλύτερη, εν εξελίξει έρευνα-μελέτη που είναι γνωστή ως ο “Κίνδυνος για την εμφάνιση του αυτισμού στην παιδική ηλικία που οφείλεται σε γενετικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες (CHARGE)”. Η μελέτη αυτή χρηματοδοτείται από το Εθνικό Ινστιτούτο Περιβαλλοντικών Επιστημών Υγείας, από την Αμερικανική Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος, από το Ινστιτούτο UC-Davis’s MIND, και από τον Οργανισμό “Autism Speaks”.

“Η μελέτη αυτή παρέχει ισχυρά αποδεικτικά στοιχεία στη διαπίστωση ότι ο έλεγχος του πυρετού στην έγκυο γυναίκα μπορεί να είναι αποτελεσματικός τρόπος για την αλλαγή του ποσοστού του κινδύνου απόκτησης παιδιού με αυτισμό ή καθυστέρηση στην ανάπτυξη», υποστηρίζει ο Ousseny Zerbo επικεφαλής στη συγγραφή της μελέτης αυτής. “Συστήνουμε στις έγκυες γυναίκες που κάνουν πυρετό να λάβουν (αντιπυρετικό) φάρμακο και να ζητήσουν ιατρική συμβουλή αν δεν υποχωρεί ο πυρετός.

Η ομάδα-στόχος της έρευνας CHARGE περιλαμβάνει έναν εθνικά ποικιλόμορφο πληθυσμό παιδιών ηλικίας 2 έως 5 ετών. Στην παρούσα μελέτη, 538 παιδιά είχαν αυτισμό. Άλλα 163 παιδιά είχαν αναπτυξιακή καθυστέρηση, αλλά δεν είχαν αυτισμό. Και 421 παιδιά είχαν κανονική ανάπτυξη. Οι μητέρες τους συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια στα οποία περιλαμβάνονταν ερωτήσεις που σχετίζονταν με την ασθένεια και τη χρήση φαρμάκων κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Η αναλογία που αναφέρθηκε για την εμφάνιση του πυρετού κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης στις μητέρες των παιδιών με αυτισμό σε σύγκριση με τις μητέρες που έχουν τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά ήταν 2:1. Παρουσιάστηκε 2,5 φορές συχνότερα σε σύγκριση με την “τυπική” εμφάνισή του στις μητέρες των παιδιών με αναπτυξιακή καθυστέρηση. Ωστόσο, όταν οι ερευνητές εξέτασαν τις μητέρες που ανέφεραν τη λήψη φαρμακευτικής αγωγής για τους πυρετούς, αυτές παρουσίαζαν λιγότερες πιθανότητες να έχουν παιδί με αυτισμό ή καθυστέρηση στην ανάπτυξη συγκριτικά με τις μητέρες που δεν ανέφεραν την εμφάνιση πυρετού.

Μια άλλη πρόσφατη μελέτη, βασισμένη σε δεδομένα της έρευνας “CHARGE” διαπίστωσε ότι οι μητέρες που ήταν παχύσαρκες ή είχαν διαβήτη είχαν περισσότερες πιθανότητες να έχουν παιδιά με αυτισμό, σημειώνει η Irva Hertz-Picciotto, κάτοχος διδακτορικού διπλώματος, και κύρια ερευνήτρια της έρευνας “CHARGE” στο UC Davis. Ίσως αυτό που τα συνδέει να είναι μια φλεγμονή, ισχυρίζεται. Ο πυρετός παράγεται από οξεία φλεγμονή. Η παχυσαρκία και ο διαβήτης σχετίζονται με τη χρόνια ύπαρξη φλεγμονής.

«Ο Οργανισμός “Autism speaks” έχει χρηματοδοτήσει αρκετές μελέτες που επικεντρώθηκαν στην κατανόηση του ρόλου της φλεγμονής κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης στην ανάπτυξη του εμβρύου και τον αυτισμό», υποστηρίζει η Διευθύνων Σύμβουλος του “Autism speaks” Geri Dawson. “Προσπαθούμε να κατανοήσουμε τους ακριβείς μηχανισμούς με τους οποίους η φλεγμονή επηρεάζει την ανάπτυξη του εγκεφάλου.”

Μετάφραση: autismspeaks.org