Δώδεκα Στρατηγικές Μνήμης, Μέρος Α’

thinking girl

Δώδεκα Στρατηγικές Μνήμης Μέρος Α’

Παρακάτω παρατίθενται στρατηγικές, που ενισχύουν τη μνήμη (κυρίως τη μνήμη εργασίας). Παρόλο που οι παρακάτω στρατηγικές απευθύνονται σε μαθητές, είναι εξίσου βοηθητικές και για ενήλικες. Όλοι, εξάλλου, μπορεί κάποια στιγμή να δυσκολευτούμε στην άμεση ανάκληση πληροφοριών και να χρειαστούμε βοήθεια.

Έχετε παρατηρήσει ποτέ, ότι η ανάκληση κάποιων πληροφοριών είναι πιο εύκολη συγκριτικά με την ανάκληση κάποιων άλλων; Για παράδειγμα, ενώ είναι εύκολο να θυμόμαστε πώς ανάβουμε τη μηχανή του αυτοκινήτου, δεν μπορούμε να θυμηθούμε εύκολα τα λόγια ενός θεατρικού έργου στο σχολείο. Το γεγονός αυτό δεν πρέπει απαραίτητα να μας ανησυχήσει και μπορεί να συμβεί στον καθένα. Οι παρακάτω στρατηγικές μπορούν να μας βοηθήσουν να απομνημονεύσουμε και να ανακαλέσουμε πληροφορίες που είναι απαραίτητες.

Οι δώδεκα στρατηγικές, κάποιες από τις οποίες λέγονται μνημονικές τεχνικές, είναι οι εξής:
pic01 Κατάτμηση
Χωρίστε τις λέξεις σε μικρά μέρη. Η στρατηγική αυτή ονομάζεται κατάτμηση και χρησιμοποιείται συχνά όταν απομνημονεύουμε τον αριθμό τηλεφώνου ενός φίλου, τον συνδυασμό σε μια κλειδαριά, ή το ΑΦΜ μας. Είναι ευκολότερη η απομνημόνευση μακροσκελών αριθμών, εάν τους χωρίζουμε σε ομάδες των τριών, τεσσάρων ή ακόμα και πέντε αριθμών. Ο λόγος είναι ότι οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν την ικανότητα να θυμούνται αποσπάσματα πληροφοριών σε ομάδες των τριών, τεσσάρων ή πέντε κάθε φορά.
Μερικές προτάσεις για τους τρόπους, με τους οποίους μπορούμε να χρησιμοποιούμε την κατάτμηση πληροφοριών και αριθμών είναι οι εξής:

  • Χωρίστε τις λέξεις: ομαδοποιήστε τις λέξεις σε μέρη του λόγου ή με βάση άλλα χαρακτηριστικά.
  • Ταξινομήστε την ιστορία σε χρονικές περιόδους ή σημαντικά γεγονότα.
  • Για εκμάθηση ξένων γλωσσών: Χωρίστε τις λέξεις σε λεξιλογικές κατηγορίες, όπως π.χ. οικιακά αντικείμενα ή επαγγέλματα.
  • Εάν δεν υπάρχει κάποιο μοτίβο στις πληροφορίες, χωρίστε τις σε ομάδες των τριών, τεσσάρων και πέντε κάθε φορά.

pic2 Κατανόηση

Πριν απομνημονεύσετε κάτι, προσπαθήστε να το κατανοήσετε. Ένας αποτελεσματικός τρόπος να το κάνετε αυτό είναι να κάνετε μία σύνδεση ανάμεσα σε αυτό που μαθαίνετε και αυτό που έχετε βιώσει. Όσο καλύτερα συσχετίζετε την καινούργια πληροφορία με κάτι που ξέρετε, τόσο ευκολότερο είναι να το μάθετε. Για παράδειγμα, πριν προσπαθήσετε να απομνημονεύσετε γεγονότα της Ευρωπαϊκής ιστορίας, βρείτε τα μέρη στο χάρτη. Κατόπιν, δείτε εάν σχετίζονται το ένα με το άλλο, αλλά και με το μέρος, στο οποίο κατοικείτε.
pic3 Διαγράμματα
Τα διαγράμματα αποτελούν εργαλεία, τα οποία σας βοηθούν να βλέπετε, αυτά που μαθαίνετε. Ακόμα, σας βοηθούν να οργανώσετε τις πληροφορίες. Τα διαγράμματα υπάρχουν σε διαφορετικούς τύπους, ενώ μπορείτε να δημιουργήσετε και εσείς οι ίδιοι το δικό σας:

  • Το διάγραμμα Venn για σύγκριση και αντίθεση.
  • Το διάγραμμα Web για το κύριο θέμα και τις λεπτομέρειες.
  • Το διάγραμμα «αίτιο-αποτέλεσμα» με το κύριο γεγονός στη μέση και τα αίτια να απαριθμούνται στα αριστερά και τα αποτελέσματα στα δεξιά. (Τα αίτια συνδέονται με τα αποτελέσματα με γραμμές).
  • Το κυκλικό διάγραμμα, το οποίο αποτελείται από σχήματα σε κυκλικό μοτίβο λέξεων. Καθένα εκπροσωπεί πράγματα ή γεγονότα, τα οποία βρίσκονται σε κύκλους, π.χ. ο κύκλος του νερού.

pic4 Οπτικοποίηση

Η οπτικοποίηση είναι ο τρόπος, με τον οποίο σχηματίζουμε νοερά μια εικόνα, χωρίς να την κοιτάμε. Η οπτικοποίηση, μας βοηθά σχεδόν σε όλα. Για παράδειγμα, εάν το θέμα είναι ο κύκλος του νερού, σχηματίστε νοερά την εικόνα ενός σύννεφου. Φανταστείτε το να μεγαλώνει, και καθώς το κοιτάτε, «αισθανθείτε» την κρύα βροχή του. Φανταστείτε τη βροχή να ακουμπά τη γη, να δημιουργεί μικρά ρυάκια και ποτάμια, τα οποία κινούνται προς τη θάλασσα. Τώρα, φανταστείτε τον ήλιο να εξατμίζει το νερό και να σχηματίζει σύννεφα. Εάν μπορέσετε να οπτικοποιήσετε τα μέρη του κύκλου του νερού, τότε το βαρετό διάγραμμα αποκτά νόημα και είναι εύκολο να το θυμάστε. Σε γενικές γραμμές, εάν δυσκολεύεστε στην οπτικοποίηση αντικειμένων, προσπαθήστε να σχεδιάσετε χάρτες, πίνακες, γραφήματα ή ακόμα και εικόνες.
pic5 Συσχέτιση
Μία ακόμα μαθησιακή στρατηγική είναι η συσχέτιση ή «σύνδεση» κάθε λέξης με ένα πρόσωπο, τόπο, συναίσθημα, ή κατάσταση. Μπορείτε να συσχετίσετε αυτό, το οποίο μαθαίνετε, με κάποιον που γνωρίζετε, ή έναν χαρακτήρα ή σκηνή μιας ταινίας. Όταν, π.χ. χρειάζεται να μάθετε κάποιο λεξιλόγιο, γράψτε τις νέες λέξεις, συμπληρώστε ορισμούς δίπλα από αυτές, και στη συνέχεια αντιστοιχίστε τις με ένα πρόσωπο, πράγμα, γεγονός, ταινία, ή οτιδήποτε είναι σημαντικό για εσάς και θα σας βοηθήσει να θυμάστε τη σημασία κάθε λέξης. Για παράδειγμα, «Η θεία μου η Αλίκη είναι αλτρουίστρια και είναι εθελόντρια σε παιδικά χωριά».


Προσαρμογή μετάφραση από: https://dyslexia.wordpress.com/2009/08/12/top-12-memory-strategies-for-better-grades/