Διγλωσσία και ανάπτυξη του λόγου!

Διγλωσσία και ανάπτυξη του λόγου!

Διγλωσσία και ανάπτυξη του λόγου! Τα παιδιά που έχουν κατακτήσει και χρησιμοποιούν δυο γλώσσες, θεωρούνται δίγλωσσα. Η κατάκτηση των δύο γλωσσών γίνεται παράλληλα και αφορά κυρίως την ηλικία που ένα παιδί αναπτύσσει το λόγο του, δηλαδή την ηλικία 0-6 ετών. Δείτε το παρακάτω infographic βασισμένο σε ένα παλαιότερο άρθρο μας.