Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητα (infographic)

Η ΔΕΠΥ είναι μια αναπτυξιακή διαταραχή που έχοντας ως πρωτογενή χαρακτηριστικά τα συμπτώματα της απροσεξίας και της υπερκινητικότητας – παρορμητικότητας, επιμένει στο χρόνο και μπορεί να προκαλέσει σημαντικές και ποικίλες δυσκολίες τόσο στο ίδιο το παιδί, όσο και στο περιβάλλον του.

Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής - Υπερκινητικότητα