Αναπτύσσοντας την ικανότητα σκέψης των παιδιών….

Στις μέρες μας, τα παιδιά λαμβάνουν πολλές πληροφορίες και γνώσεις. Ένας άνθρωπος όμως που λαμβάνει πληροφορίες, σημαίνει απαραίτητα ότι έχει την ικανότητα να τις επεξεργαστεί; Θα ήταν ωφέλιμο να διαχωρίσουμε την έννοια της πληροφορίας και της γνώσης από την ικανότητα σκέψης.

Η εκπαίδευση δίνει στα παιδιά πολλές γνώσεις, αλλά δεν συμβάλλει ενεργά στην εφαρμογή και την χρήση τους στην καθημερινή ζωή.Η ικανότητα σκέψης είναι η ικανότητα να εφαρμόζουμε τις γνώσεις που έχουμε αποκτήσει, σε νέες καταστάσεις και μερικές φορές να τις προσαρμόζουμε, ώστε να συμβαδίζουν με μια περίσταση.

Για παράδειγμα, ένα παιδί θέλει να αγοράσει ένα παιχνίδι. Πώς ξέρει ποιο από τα είδη παιχνιδιών χρειάζεται να αγοράσει; Πιθανόν να θέλει να αγοράσει το παιχνίδι που έχει ένας φίλος του γιατί του φαίνεται πολύ ωραίο. Οι γονείς όμως μπορούν να βοηθήσουν το παιδί να λάβει υπόψη του και άλλους παράγοντες. Θα ήταν καλό να σκεφτεί το κόστος (εμπλέκοντας και τη μαθηματική σκέψη), την ανθεκτικότητα και τη χρησιμότητα του. Αφού συζητήσουν με το παιδί, τα παραπάνω κριτήρια, θα ήταν καλό να του ζητήσουν να αιτιολογήσει την επιλογή του με βάση τα κριτήρια αυτά. Στη συνέχεια το παιδί θα μπορεί να εφαρμόζει τα συγκεκριμένα κριτήρια σε κάθε αγορά που θέλει να κάνει (π.χ. για ένα ρούχο).

Τα παιδιά μαθαίνουν να σκέφτονται και στη συνέχεια να αποφασίζουν. Πρέπει να γνωρίζουν ότι ασχέτως αν η απόφασή τους είναι σωστή ή λάθος, θα ήταν καλό να είναι υπεύθυνα για την επιλογή τους. Δε είναι εφικτό να αποφασίζουν για τα πάντα, αλλά είναι εφικτό να τους δίνεται η ευκαιρία να επιλέγουν βάση συγκεκριμένων κριτηρίων. Η ικανότητα να λαμβάνει κανείς αποφάσεις, είναι «τέχνη».

Η εξάσκηση της ικανότητας σκέψης είναι πολύ σημαντική.

Σε κάθε ευκαιρία λοιπόν:

  • Ας απευθύνουμε στα παιδιά (σχολικής ηλικίας κυρίως) ερωτήσεις όπως « Αν δεν είχε ανακαλυφθεί το ηλεκτρικό ρεύμα, με ποιο τρόπο θα καλύπταμε τις ανάγκες μας;», «Πώς θα ήταν η ζωή μας, αν κατοικούσαμε στο βουνό;».
  • Να τα παροτρύνουμε να διαβάζουν βιβλία και να συζητούμε το περιεχόμενό τους.
  • Ας αφήνουμε τα παιδιά να διαλέγουν αυτό που θέλουν από μικρή ηλικία και να παίρνουν απλές αποφάσεις.
  • Ας τα παροτρύνουμε να παρατηρούν ό,τι υπάρχει γύρω τους και να ενισχύουν έτσι την ικανότητα σκέψης.
  • Θα ήταν χρήσιμο να μην είμαστε επικριτικοί με τα παιδιά και να θυμόμαστε ότι η γνώμη των παιδιών είναι το ίδιο σημαντική με τη δική μας…


Πηγή: brainy-child