Ένα video με 10 πράγματα που θα ήθελε ένα παιδί με αυτισμό να ξέρεις!

Παρακολουθήστε ένα πολύ ενδιαφέρον video σε απόδοση της κας Μπροκάκη Άννας, Επόπτριας τμήματος λογοθεραπείας των ikid Πετρούπολης. Το υλικό προέρχεται από μια οικογένεια στην Αμερική με παιδί με διάγνωση αυτισμού.

Προσπάθησε να δεις τον αυτισμό μου περισσότερο σαν μια διαφορετική ικανότητα παρά σαν μια αναπηρία. Κοίτα πέρα από αυτό που μπορεί να βλέπεις σαν περιορισμό και δες τα δώρα που ο αυτισμός μου έχει δώσει.

.

.