Λόγος και ομιλία παιδιού προσχολικής ηλικίας….

Ως συνέχεια λοιπόν του προηγούμενου άρθρου, θα αναφερθούμε στις ηλικίες 3 – 7 ετών και θα δούμε αναλυτικά τα στάδια τυπικής γλωσσικής ανάπτυξης.

Όταν το παιδάκι βρίσκεται σε ηλικία 3-4 ετών θα πρέπει να…

 • Έχει εκφραστικό λεξιλόγιο 800 έως 1500 λέξεις ή και περισσότερες.
 • Έχει ένα παθητικό λεξιλόγιο (αντιλαμβάνεται) 1200 έως 2000 λέξεις.
 • Καταφέρνει και παράγει το 50% των συμφώνων και συμφωνικών συμπλεγμάτων.
 • Είναι ο λόγος του κατά 80% κατανοητός από τρίτους.
 • Βελτιώνονται οι γραμματικές προτάσεις , αν και συνεχίζει να κάνει κάποια λάθη.
 • Μπορεί να τοποθετήσει 2 γεγονότα σε σωστή χρονολογική σειρά.
 • Εμπλέκεται σε μεγάλης διάρκειας διάλογο.
 • Αντιλαμβάνεται τη λειτουργία αντικειμένων.
 • Αντιλαμβάνεται αντίθετες έννοιες ( π.χ. μικρό, μεγάλο, μέσα, έξω).
 • Εκτελεί σύνθετες εντολές.
 • Ρωτάει και απατάει σε ερωτήσεις «Ποιος» «Τι» «Που».
 • Κάνει συχνά ερωτήσεις και απαιτεί λεπτομερείς απαντήσεις.
 • Κάνει προτάσεις 4 – 5 λέξεων.
 • Αναγνωρίζει αντικείμενα από το όνομά τους.
 • Αντιλαμβάνεται το παρελθόν και το μέλλον.
 • Χρησιμοποιεί το λόγο για να εκφράσει συναίσθημα.

Όταν πια φθάσει σε ηλικία 4-5 ετών θα πρέπει να…

 • Αναγνωρίζει 1 έως 3 χρώματα.
 • Κατανοεί τις έννοιες του χώρου.
 • Έχει ένα εκφραστικό λεξιλόγιο 900 έως 2000 λέξεων.
 • Έχει ένα παθητικό λεξιλόγιο (αντιλαμβάνεται) 2800 λέξεων.
 • Κάνει σωστή χρήση γραμματικών και συντακτικών κανόνων.
 • Χρησιμοποιεί προτάσεις 4 έως 8 λέξεων.
 • Απαντάει σε πολύπλοκες ερωτήσεις.
 • Απαντάει σε ερωτήσεις για την λειτουργικότητα των αντικειμένων.
 • Δίνει προσοχή σε μία ιστορία και ανταποκρίνεται σε απλές ερωτήσεις που αφορούν την ιστορία.
 • Μιλάει για τις εμπειρίες του στο σχολείο.
 • Παράγει σύμφωνα με ακρίβεια 90%.

Σε ηλικία 5-6 ετών θα πρέπει να…

 • Κατονομάζει 6 βασικά χρώματα.
 • Αντιλαμβάνεται 13.000 λέξεις.
 • Κατονομάζει διαδοχικά τις μέρες της εβδομάδας.
 • Χρησιμοποιεί κατάλληλα τους ρηματικούς χρόνους.
 • Ανταλλάσσει πληροφορίες και υποβάλλει ερωτήσεις.
 • Αναμεταδίδει μια ιστορία με λεπτομέρειες.
 • Τραγουδά ολόκληρα τραγούδια.
 • Παράγει τα σύμφωνα με 100% ακρίβεια και τα συμφωνικά συμπλέγματα με 90% ακρίβεια.
 • Μετράει μηχανικά μέχρι το 30.

Χρήσιμη συμβουλή

Ας μη θορυβηθούμε αμέσως, αν αντιληφθούμε ότι το παιδί μας παρεκκλίνει των τυπικών σταδίων ανάπτυξης. Η ανάπτυξη του λόγου είναι ανάλογη με την ανάπτυξη των γνωστικών λειτουργιών και της ικανότητας κριτικής σκέψης. Τα παιδιά αναπτύσσουν αυτές τις ικανότητες με διαφορετική ταχύτητα σε διαφορετικές ηλικίες. Παρόλα αυτά είναι χρήσιμο, αφού δώσουμε λίγο χρόνο στο παιδί, να απευθυνθούμε σε κάποιον Λογοθεραπευτή, για να αξιολογηθεί η φυσιολογική ή μη ανάπτυξη του λόγου του.


Βασισμένο στις πηγές:

1. “ From birth to 5 years”, Mary D. Sheridan),
2. « Διαγνωστικά θέματα Λογοθεραπείας», Δρ Μαρία Καμπανάρου,
3. Ηλεκτρονική διεύθυνση : http://www.psy.auth.gr