Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Γονέων

Screen Shot 2013-09-10 at 12.29.14 PM

Οριοθέτηση Συμπεριφοράς στο Σπίτι

Η οριοθέτηση μιας κακής ή ανεξέλεγκτης συμπεριφοράς του παιδιού, η υπακοή στους κανόνες, η συμμόρφωση δεν είναι πάντα μία εύκολη διαδικασία. Οι δυσκολίες αυτές μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσα από ένα πρόγραμμα στοχευμένο στη σχέση με το παιδί και στον τρόπο που διαμορφώνονται τα όρια στο σπίτι.

Ζητήστε μία ΣυνάντησηScreen Shot 2013-08-21 at 4.55.32 PMΣτόχος του προγράμματος:
Η δημιουργία ποιοτικής σχέσης με το παιδί.

Επιτυγχάνεται:
Η οριοθέτηση- μείωση ανεπιθύμητων συμπεριφορών του παιδιού στο σπίτι.

Τέλος εξασφαλίζεται:
Η ανάπτυξη μιας πιο λειτουργικής επικοινωνίας μέσα στην οικογένεια.

Γιατί είναι σημαντικό.

Από τα πρώτα κιόλας χρόνια που το παιδί αναπτύσσεται, χρειάζεται  να ζει σε ένα ξεκάθαρο και οριοθετημένο πλαίσιο το οποίο διαμορφώνουν με τη στάση και τη συμπεριφορά τους οι ενήλικες και ιδιαιτέρως οι γονείς.  

Η οριοθέτηση και το ξεκάθαρο πλαίσιο περιλαμβάνουν στοιχειώδεις κανόνες λειτουργίας της οικογένειας, τα δικαιώματα και τις ευθύνες που αναλαμβάνει κάθε μέλος, την κοινή στάση των γονέων απέναντι σε συμπεριφορές των παιδιών.


“Απευθύνεται σε γονείς που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην οριοθέτηση της συμπεριφοράς των παιδιών τους καθώς και σε γονείς που επιθυμούν να γνωρίζουν το πώς διαμορφώνεται ένα οριοθετημένο πλαίσιο στο σπίτι.”

Άντα Μαρκάκη
Ψυχολόγος ikid