Πρόγραμμα Lidcombe

Πρόγραμμα Lidcombe

Αντιμετώπιση τραυλισμού με το Πρόγραμμα Lidcombe;

Το πρόγραμμα Lidcombe είναι μια συμπεριφορική θεραπεία για παιδιάαπό 3 έως 6 ετών,  που τραυλίζουν, η οποία αναπτύχθηκε από τον καθηγητή Mark Onslow και παίρνει το  όνομά της από ένα προάστιο του Σίδνεϊ, όπου βρίσκεται η σχολή επιστημόνων υγείας.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από έναν γονέα ( ή κάποιον που ενδιαφέρεται) στο  καθημερινό περιβάλλον του παιδιού. Οι γονείς μαθαίνουν πώς να κάνουν τη θεραπεία,  κατά τη διάρκεια των εβδομαδιαίων επισκέψεων στον λογοθεραπευτή.

 

Ποιος ο ρόλος του λογοθεραπευτή στο πρόγραμμα Lidcombe;

  1. Εκπαιδεύει το γονέα επιδεικνύοντας τα ποικίλα χαρακτηριστικά της θεραπείας.
  2. Δείχνει στον γονέα, πώς να αξιολογεί τη σοβαρότητα του τραυλισμού του παιδιού του.
  3. Παρατηρεί τον γονέα να κάνει θεραπεία, ενώ του δίνει ανατροφοδότηση σχετικά με αυτήν.

Ποιος ο ρόλος του γονέα στο πρόγραμμα Lidcombe;

Η θεραπεία είναι άμεση και ο γονέας συμμετέχει ενεργά σ΄αυτή. Αυτό σημαίνει ότι περιλαμβάνει άμεσο γονεϊκό σχολιασμό (λεκτικά γονεϊκά ενδεχόμενα), όσον αφορά στο λόγο του παιδιού του.
Επίσης ο γονέας θα πρέπει να αξιολογεί τον τραυλισμό του παιδιού του, βάζοντας πόντους κάθε μέρα από το 0 ως το 10 , όπου 10 είναι « πολύ σοβαρός τραυλισμός» και 0 είναι «καθόλου τραυλισμός», όπως θα του υποδείξει ο λογοθεραπευτής.